logo_autoconsumo

Oficina de Transformación Comunitaria

Oficina de Transformación Comunitaria OTC do IDAE

As Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) son espazos físicos ou virtuais que ofrecen información, asesoría e acompañamento a todos aqueles axentes que desexen implementar unha comunidade enerxética local.

As OTC están subvencionadas polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) e teñen como obxectivo facilitar a creación e o desenvolvemento de comunidades enerxéticas.

Entre as súas funcións atópanse:

Difusión

Informar á cidadanía e outros axentes sobre as comunidades enerxéticas, os seus beneficios e como crealas.

Acompañamento

Apoiar ás comunidades enerxéticas no seu proceso de constitución e funcionamento, proporcionando asistencia técnica e asesoramento.

Asesoramento

Brindar consultoría técnica, administrativa ou xurídica específica para proxectos concretos de comunidades enerxéticas. ento.

As OTC son unha ferramenta clave para a promoción das comunidades enerxéticas en España. O seu obxectivo é facilitar a participación cidadá no sector enerxético e contribuír á transición enerxética xusta e inclusiva.

Scroll al inicio