Transición ecológica

Aprobación do Plan de Recuperación e Resiliencia Modificado de España

A Comisión Europea ha presentado unha proposta para modificar a aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia para España, en liña co Tratado de Funcionamento da Unión Europea e o Regulamento (UE) 2021/241. Esta proposta busca actualizar a contribución financeira máxima para o apoio financeiro non reembolsable a cada Estado membro. Este plan, …

Aprobación do Plan de Recuperación e Resiliencia Modificado de España Leer más »