Ampliación de prazo para a subvención de implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas (IN422O)

Subvención enerxía renovable térmica – Oficina Next

Subvención enerxía renovable térmica - Oficina Next

PROGRAMA DE INCENTIVOS 2 – INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DA ECONOMÍA

  • Data de peche: 31/07/2024
  • Tipo de convocatoria: Concorrencia non competitiva.
  • Límite da axuda:
   o Xeotermia ou hidrotermia: 2.000 €/kW
   o Aerotermia: 1.000 €/kW
   o Solar térmica: 1.070 €/kW
   o Biomasa cámara de combustión: 100 €/kW
   o Caldeiras de biomasa e aparellos de calefacción local: 500 €/kW
   o Novas redes de tuberías: 450 €/kW
  • Gastos subvencionables: Instalación, ampliación e substitución de instalacións térmicas por instalacións térmicas renovables.
  • Requisitos: Edificios non residenciais, establecementos e infraestruturas do sector público.

   

 • Ligazóns de interese:

Web: next.dacoruna.gal

Tfno: 881045900 / 617975400

Correo electrónico: nextdeputacion@dacoruna.gal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio